blender_chat (blender_chat) wrote,
blender_chat
blender_chat

Category:

Потребление мяса в Польше 1918-1938

Итак, встречайте, отрыл довольно рекую таблицу.
Потребление продуктов питания в Польше, кг
Зерно Картофель Овощи Фрукты Мясо Молоко Жир разный Масло Яйца (шт.)
1918 г. 95 150 25 7 9 60 3,6 1,8 55
1919 г. 100 150 25 7 9 65 3,8 1,8 57
1920 г. 110 150 25 7 9 66 4 1,9 59
1921 г. 125 152 25 6 9 80 4,1 1,9 60
1922 г. 120 160 26 6 8 85 4,2 2 60
1923 г. 150 150 25 6 10 90 4,4 2,2 65
1924 г. 125 150 25 7 9 100 4,8 2,4 62
1925 г. 160 165 27 7 11 110 4,8 2,8 63
1926 г. 132 145 24 7 19 115 4,9 2,8 64
1927 г. 155 170 28 4 12 120 5,2 2,9 65
1928 г. 156 172 29 5 14 125 5,3 3 66
1929 г. 180 185 30 6 16 132 6 3 68
1930 г. 182 180 30 6 17 140 6 3 69
1931 г. 160 180 29 7 18 145 5,8 3 65
1932 г. 148 175 28 7 17 150 5,7 2,9 60
1933 г. 175 170 30 8 17 155 5,7 2,9 65
1934 г. 155 180 32 8 17 159 5,8 3 62
1935 г. 154 175 33 8 17 160 8 3,1 61
1936 г. 162 160 34 8 18 162 6,1 3,1 63
1937 г. 145 210 35 11 19 165 6,4 3,2 60
1938 г. 170 180 35 18 20 170 7 3,4 64
W. Szewczyk, Spożycie żywności w Polsce w okresie międzywojennym (na tle dochodów i wydatków na konsumpcję), Warszawa 1991, s.144

PS Западная Белоруссия

Итак, мы находим данные, что в 1938 г. сельское население Польши потребляло то ли с 13,7*, то ли 15** кг мяса.

* - Antoni Korzycki: CHŁOPI WCZORAJ I DZIŚ. Warszawa 1956. Lud. Spółdz. Wydawn. s. 86.
**- Grażyna Gradzińska, Chłopi wobec kryzysów społeczno-politycznych w Polsce (1944-1989). Studium historyczno-politologiczne, Poznań 1993, Wydawnictwo ABOS, s. 23.
Когда-то я пытался сравнивать данные о потреблении мяса колхозниками БССР (включая сало) и крестьянами Польши, а так же всем населением Польши. Получилось примерно так:

Тогда я резонно предположил, что потребление крестьянства восточных областей Польши будет гораздо меньше среднего уровня. Итак, сравнение потребления крестьянами "крэс" (по данным результатов сельскохозяйственного учета в индивидуальных хозяйствах в 1937 г., W. Szewczyk, Spożycie żywności w Polsce w okresie międzywojennym (na tle dochodów i wydatków na konsumpcję), Warszawa 1991, s.159) в 1937 г. и колхозниками БССР (по данным бюджетных обследований за 1940 г.: Бюджеты рабочих, колхозников, инженерно-технических работников и служащих. - М.: ЦСУ при СМ СССР, 1957, стр. 98);

И еще цитата из W. Szewczyk'а (s. 159): Как уже упоминалось, в сельской местности было большое разнообразие уровня жизни фермеров с разными доходами и размерами фермерских хозяйств. В кризисные годы большинство бухгалтеров вообще не давали объем потребляемого мяса, иногда приводили чрезмерные цифры. Также случилось, что все мясо, потребляемое в семье, было указано в качестве стоимости единицы потребления(? косой перевод). Несмотря на неточность или даже низкую достоверность документальных данных, отчетливо видны стратифицированные и региональные различия. Потребление продуктов питания на душу населения в домохозяйствах аналогичного размера и с аналогичным доходом уменьшилось по мере уменьшения числа людей, остающихся в общем домохозяйстве. В межвоенные годы региональное разнообразие в потреблении продуктов питания сохранялось и даже углублялось. В Полесье и на восточных окраинах Польши потребление сахара, овощей и картофеля было минимальным, в то время как на севере потребление фруктов было меньше, чем на юге (Orig. Jak wspomniano, istniało na wsi duże zróżnicowanie poziomu życia wśród rolników o różnych dochodach i wielkości gospodarstw. W latach kryzysowych większość rachunkowiczów w ogóle nie podawała wielkości spożywanego mięsa, niekiedy podawano liczby zawyżone. Zdarzało się też, że całość mięsa spożywanego w rodzinie podawano jako wielkość przypadającą na jednostkę konsumpcyjną. Pomimo niedokładności, a nawet małej wiarogodności danych dokumentalnych, widać wyraźnie zróżnicowanie warstwowe i regionalne. Spożycie żywności, w przeliczeniu na osobę w gospodarstwach podobnej wielkości i o podobnych dochodach, malało w miarę wzrostu liczby osób pozostających we we wspólnym gospodarstwie domowym. W latach międzywojennych utrzymywało się, a nawet pogłębiło zróżnicowanie regionalne w spożyciu żywności. Na Polesiu i na kresach wschodnich Polski, minimalne było spożycie cukru mniejsze warzyw i ziemniaków, na północy zaś mniejsza niż na południu konsumpcja owoców).
Tags: питание
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 0 comments